سامانه اداری پرسنل شرکت فنی مهندسی برق آرا

پرسنل میتوانند با کد ملی و شماره شناسنامه وارد سامانه  شوند.

بعد از ورود به سامانه رمز عبور خود را تغییر دهید.

 

تماس با ما


آدرس:اصفهان ،خیابان توحید،ساختمان آریا،شماره 302 شرکت فنی مهندسی برق آرا
تلفن:03136273520
فکس:03136268975